Laney Eagles Women's Basketball 2015 - Alishia Thomas